Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Inleiding

Ieder bedrijf moet zich voorbereiden op een mogelijke calamiteit. Een goed ontruimingsplan is hier een zeer belangrijk onderdeel van. Bezemer Opleidingen biedt verschillende soorten plannen aan. De wetgever geeft echter niet aan hoe een bedrijf de instructies moet opstellen. Een noodplan wordt specifiek voor uw bedrijf voor uw locatie geschreven.

 

Doelgroep

Ieder bedrijf of organisatie die zich wil voorbereiden op een mogelijk incident op het bedrijf.

 

Inhoud van het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan is een uitgebreid ontruimingsplan waarin een aantal extra onderwerpen staan: 

-Inleiding;

-Overzichtstekening;

-Gebouw-,  installatie- en organisatiegegevens;

-Alarmeringsprocedure intern en extern;

-Stroomschema alarmering;

-Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming;

-Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm;

-Ontruimingsplattegronden;

-Logboek ontruimingsplan;

-Organogram BHV-organisatie;

-Taken bij een ongeval of een brand;

-Afspraken medegebruikers;

-Bijlagen.

                                       

De indeling wordt geheel aangepast een de bedrijfslocatie en kan dus verschillen met de bovenstaande indeling.

 

Tijdsplanning

Tijdens het eerste gesprek worden de relevante gegevens opgenomen en bestaande afspraken geïnventariseerd. Eventuele tekeningen worden meegenomen en indien nodig aangepast. Tijdens een rondgang door het bedrijf zal ik belangrijke gegevens opschrijven. De verkregen informatie neem ik mee naar mijn kantoor waar ik de gegevens verwerk in een conceptplan. De tekeningen geef ik aan een ervaren tekenaar die concept tekeningen maakt. Ca. 2 weken later bij het tweede gesprek worden de concepten samen besproken en aanvullingen en correcties uitgevoerd. Samen met deze aanvullingen en correcties maak ik dan het definitieve plan. Ca. 2 weken later kom ik voor de derde keer langs om het plan te presenteren.

 

Materialen

Om tot een goed plan te komen, heb ik bouwtekeningen nodig, welke u uiteraard weer terug ontvangt. Bestaande afspraken die op papier staan zijn van harte welkom.

 

Kosten van het bedrijfsnoodplan

De kosten van de bedrijfsnoodplan zijn afhankelijk van het soort pand, de grootte van het pand, het aantal medewerkers en het aantal benodigde tekeningen.

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

Ontruimingsplan

Inleiding

Ieder bedrijf moet zich voorbereiden op een mogelijke calamiteit. Een goed ontruimingsplan is hier een zeer belangrijk onderdeel van. Bezemer Opleidingen biedt verschillende soorten plannen aan. De wetgever geeft echter niet aan hoe een bedrijf de instructies moet opstellen. Het ontruimingsplan wordt specifiek voor uw bedrijf voor uw locatie geschreven.

 

Doelgroep

Ieder bedrijf of organisatie die zich wil voorbereiden op een mogelijk incident op het bedrijf.

 

Inhoud van het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan beperkt zich alleen tot de instructies voor een ontruiming en omvat de volgende onderwerpen: 

-Inleiding;

-Overzichtstekening;

-Gebouw-,  installatie- en organisatiegegevens;

-Alarmeringsprocedure intern en extern;

-Stroomschema alarmering;

-Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming;

-Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm;

-Ontruimingsplattegronden;

-Logboek ontruimingsplan.

                              

De indeling wordt geheel aangepast een de bedrijfslocatie en kan dus verschillen met de bovenstaande indeling.

 

Tijdsplanning

Tijdens het eerste gesprek worden de relevante gegevens opgenomen en bestaande afspraken geïnventariseerd. Eventuele tekeningen worden meegenomen en indien nodig aangepast. Tijdens een rondgang door het bedrijf zal ik belangrijke gegevens opschrijven. De verkregen informatie neem ik mee naar mijn kantoor waar ik de gegevens verwerk in een conceptplan. De tekeningen geef ik aan een ervaren tekenaar die concept tekeningen maakt. Ca. 2 weken later bij het tweede gesprek worden de concepten samen besproken en aanvullingen en correcties uitgevoerd. Samen met deze aanvullingen en correcties maak ik dan het definitieve plan. Ca. 2 weken later kom ik voor de derde keer langs om het plan te presenteren.

 

Materialen

Om tot een goed plan heb ik bouwtekeningen nodig, welke u uiteraard weer terug ontvangt. Bestaande afspraken die op papier staan zijn van harte welkom.

 

Kosten van het ontruimingsplan

De kosten van het ontruimingsplan zijn afhankelijk van het soort pand, de grootte van het pand, het aantal medewerkers en het aantal benodigde tekeningen. 

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

 

Ontruimingsoefening

Inleiding

Ieder bedrijf moet zich voorbereiden op een mogelijke calamiteit. Een goed ontruimingsplan is hier een zeer belangrijk onderdeel van. Bezemer Opleidingen biedt verschillende soorten plannen aan. De wetgever geeft echter niet aan hoe een bedrijf de instructies moet opstellen. Een noodplan wordt specifiek voor uw bedrijf voor uw locatie geschreven. Maar het plan moet wel geoefend worden, zodat iedereen in het bedrijf weet wat zijn of haar taken zijn. Eén keer per jaar een ontruimingsoefening houden is dan ook een wettelijke verplichting.

 

Doelgroep

Ieder bedrijf of organisatie die zich wil voorbereiden op een mogelijk incident op het bedrijf.

 

De oefening

Om direct na het schrijven van een ontruimingsplan een grote ontruimingsoefening te houden is niet de beste weg om de BHV'ers te trainen. Eerst een oefening waarbij de BHV'ers opgeroepen worden om naar het BHV verzamelpunt te komen voor belangrijke informatie is een eerste stap. Na ca. 3 maanden een binnen het bedrijf aangekondigde oefening waarbij het tijdstip en dag bekend wordt gemaakt. Weer na ca. 3 maanden wordt alleen bekend gemaakt dat "volgende week" een ontruimingsoefening wordt gehouden. Na ca. 1 jaar na de introductie van het plan volgt een niet aangekondigde ontruimingsoefening met diverse moeilijkheden.

 

Kosten van de oefening

De kosten van de ontruimingsoefening zijn afhankelijk van het soort pand, de grootte van het pand, hoe veel tijd gaat de voorbereiding en de oefening duren en de "moeilijkheden" tijdens de oefening (rook, slachtoffer(s), e.d.).Neem voor een vrijblijvende offerte contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

 


De nood dwingt ons op paden, waarvan wij te voren het bestaan hoogstens vermoedden.

Abbé Victor Charbonnel