BHV opleidingen

BHV

Inleiding

Vanuit de overheid worden bedrijven verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aan te stellen. De BHV' er moet worden opgeleid om in geval van een calamiteit, zoals een ongeval, een ontruiming of een brand, op te kunnen treden.


Doelgroep 

De opleiding is bestemd voor werknemers in de organisatie die de taken van bedrijfshulpverlener gaan uitvoeren.


Groepsgrootte 

De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 16 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen: 

- het beperken en blussen van verschillende soorten branden;
- het ontruimen van een gebouw;
- het uitvoeren van eerste hulp handelingen;
- het alarmeren van professionele hulpverlening.

                             

Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven. Dit kan in een zalencentrum of bij minimaal 8 personen op uw eigen locatie, gegeven worden. 

Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt twee dagen, een dag Brand en Ontruiming en een dag Eerste Hulp. Beide dagen worden afgesloten met een examen. De herhalingscursus duurt 1 dag en wordt afgesloten met een schriftelijke test.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur.

 

Materialen

Het boek Bedrijfshulpverlener van het NIBHV wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

 

Geldigheid

Het diploma Bedrijfshulpverlener is 1 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Er is geen vooropleiding nodig om aan de opleiding bedrijfshulpverlener te mogen meedoen. Om de herhalingscursus BHV te mogen volgen, dient men in het bezit te zijn van een BHV diploma.

 

Kosten van de opleiding

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 250,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch.

De kosten van de herhalingscursus bedragen € 125,= per persoon, exclusief 21% BTW.

Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.


Ploegleider BHV

Inleiding

De overheid verplicht bedrijven, instellingen en organisaties om bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aan te stellen. Per bedrijf dienen één of meer personen voor deze functie te worden aangewezen. In geval van een calamiteit zoals een brand moeten deze personen de taken van bedrijfshulpverlening kunnen uitvoeren. Als er meerdere bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn, of indien de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren. Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen.

 

Doelgroep 

Werknemers in de organisatie die in het kader van het bedrijfsnoodplan belast zijn met het ploegleiderschap ten behoeve van de BHV-organisatie.

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 8 personen.

 

Inhoud van de opleiding

Tijdens de training zal onder andere aandacht worden besteed aan:

 

Theorie

- organisatie BHV

- verkenningsoefening;

- begeleiden inzet.

 

Praktijk

- communicatieoefening;

- ontruimingsoefening;

- preparatie;

- verkenning en inzet.

                                                   

Locatie

De training wordt het gehele jaar door in een zalencentrum gegeven of bij minimaal 5 en maximaal 8 personen op uw bedrijf. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 
Programma

De opleidingscursus duurt twee dagen en wordt afgesloten met een examen. De herhalingscursus duurt 1 dag en wordt afgesloten met een opdracht.


Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 16.00 uur.

 

Materialen

Het boek Ploegleider van het NIBHV wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Ploegleider BHV van het NIBHV.

 

Geldigheid

Het diploma Ploegleider BHV is 1 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Om aan de opleiding Ploegleider BHV te mogen meedoen, is een geldig diploma bedrijfshulpverlening vereist. Om mee te mogen doen aan de herhalingscursus dient men in het bezit te zijn van het diploma Ploegleider BHV

 

Kosten van de opleiding 

De kosten voor de opleiding bedragen € 350,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch. 

De kosten voor de herhaling bedragen € 250,= per persoon, exclusief 21% BTW.

Neem voor de in-company-cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief. 


Kleine blusmiddelen

Inleiding

Stel u wilt dat uw medewerkers een brandblusser kunnen bedienen, maar geen uitgebreide cursus wilt laten volgen. Dan is de cursus Kleine Blusmiddelen de juiste cursus. Een korte theorie over brand en een praktijkinstructie over het gebruik van blusmiddelen. Zodat men in geval van een brand op kan treden. Of natuurlijk als leuk uitje tijdens een personeelsfeestje.

 

Doelgroep 

De opleiding is bestemd voor werknemers in de organisatie die een beginnende brand willen blussen.

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is beperkt tot 12 personen per groep.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat een theoretische uitleg over brand, brandklassen en soorten blusmiddelen en een praktijkdeel om de theorie in de praktijk te brengen.


Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 
Programma

De opleidingscursus duurt een halve dag, hetzij in de ochtend of in de middag.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 16.30 uur.

 

Materialen

Het boek Handleiding kleine blustoestellen van het NIBHV wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het Bewijs van Deelname wordt uitgegeven door Bezemer Opleidingen.

 

Geldigheid

Het Bewijs van Deelname is 1 jaar geldig.

 

Instroomniveau

Er is geen vooropleiding nodig om aan de opleiding Kleine Blusmiddelen te mogen meedoen.

 

Kosten van de opleiding 

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 75,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijfkosten, koffie en thee.

Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.


 


Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het vertrouwen dat hun hulp ons inboezemt.
 

 

Epicurus