Eerst Hulp opleidingen

Eerste Hulp

Inleiding

Een ongeluk zit in een kleine hoek. Als u dan goed weet wat u moet doen, gaat de hulpverlening beter. Onder leiding van een gekwalificeerde EHBO instructeur en 

een lotus leren de cursisten een juiste diagnose te stellen in een ongevalssituatie en adequaat Eerste Hulp te verlenen.

 

Doelgroep 

Medewerkers van bedrijven en instellingen die in het bezit willen komen van een geldig Eerste Hulp diploma.

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De nadruk van deze opleiding ligt op de praktische levensreddende handelingen, zoals o.a.: 

- vaststellen van het bewustzijnsniveau en controle van de ademhaling;

- stoppen van (ernstige) bloedingen;

- reanimeren en het gebruik van de AED;

- herkennen van diverse ziektebeelden;

- en nog veel meer.                                                

Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of bij minimaal 8 en maximaal 12 personen op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt drie dagen. De opleiding wordt afgesloten met een examen, afgenomen door een examinator van het Oranje Kruis. Het Eerste Hulp diploma heeft een geldigheid van 2 jaar en u dient ieder jaar een herhalingsdag eerste hulp te volgen om de geldigheid van het diploma te kunnen verlengen.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 16.00 uur.

 

Materialen

Het lesboek van het Oranje Kruis, de 27e druk, wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

 

Geldigheid

Het diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Er is geen vooropleiding nodig om aan de opleiding Eerste Hulp te mogen meedoen. Om de herhalingscursus Eerste Hulp te mogen volgen, dient men in het bezit te zijn van een geldig EH diploma.

 

Kosten van de opleiding

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 325,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch. De kosten van de herhalingscursus bedragen € 150,= per persoon, exclusief 21% BTW. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

Reanimatie met AED

Inleiding

Om de overlevingskans van een slachtoffer met een circulatiestilstand te vergroten, bestaat de Automatische Externe Defibrillator (AED). Je komt ze steeds meer tegen. Iedereen kan een AED bedienen, maar het is toch wel handig als je er mee geoefend hebt.

 

Doelgroep 

Iedereen die wilt leren reanimeren, zonder een uitgebreide cursus te doen.

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is 6 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen:

- het herkennen van een circulatiestilstand;

- het kunnen benaderen van een slachtoffer;

- het alleen uitvoeren van een reanimatie;

- het reanimeren met twee hulpverleners;

- het reanimeren met de AED. 

 

Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of voor 6 personen op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt een 1/2 dag.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 16.30 uur.

 

Materialen

Het boek Basale Reanimatie inclusief de AED van de NRR wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma AED bediener van de NRR.

 

Geldigheid

Het diploma AED bediener is 1 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Er is geen vooropleiding nodig om aan de opleiding AED bediener. Om de herhalingscursus AED bediener te mogen volgen, dient men in het bezit te zijn van een AED bediener diploma.

 

Kosten van de opleiding 

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 100,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie en thee.

De kosten van de herhalingscursus bedragen € 90,= per persoon, exclusief 21% BTW. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

Eerste hulp bij Drank- en Drugsongevallen

Inleiding

Organisatoren van evenementen worden verplicht om een beleid en regelgeving om een sluitend alcohol- en drugsbeleid op te stellen en na te leven. Dit gebeurt op basis van de verordening die opgesteld is door de gemeente. Vaak worden drugs en alcohol vooral in het uitgaanscircuit genuttigd, waaronder evenementen. Het gebruik van deze middelen gaan vaker gepaard met overlast en ongevallen. Om dit te beperken wordt vanuit de gemeente aangegeven aan evenementorganisatoren om een sluitend alcohol- en drugsbeleid op te stellen en na te leven.

 
Doelgroep 

Iedere organisatie, bedrijf of vrijwillig, die te maken kunnen krijgen met drank en drugsongevallen, zoals horeca, muziekevenementen, e.d.

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 10 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen: 

- welke drugs zijn er;

- hoe herken je de effecten van de verschillende drugs;

- het uitvoeren van eerste hulp handelingen

- het alarmeren van professionele hulpverlening.                                                 

Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of bij minimaal 6 personen op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt 4 uur en wordt afgesloten met een toets.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 12.30 uur of 13.00 tot 17.00 uur.

 

Materialen

Het Moduleboek trainingen van EHBDD wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Een (persoonsgebonden) certificaat EHBDD Horeca Hulpverlening.

 

Geldigheid

Het certificaat EHBDD Horeca Hulpverlening is 2 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus zijn er enkele voorwaarden gesteld:

- je bent 18 jaar of ouder;

- in het bezit van een geldig EHBO diploma;

- in het bezit van een geldig BHV certificaat. 

 

Kosten van de opleiding 

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 125,= per persoon. exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch.

De kosten van de herhalingscursus bedragen € 100,= per persoon, exclusief 21% BTW. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

Eerste Hulp aan Kinderen

Inleiding

Als ouder/verzorger of begeleider van kinderen is het goed om te weten hoe je een baby of kind kunt helpen als het een verwonding of ongeval heeft gehad. Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben dus aangepaste eerste hulp nodig. Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

 

Doelgroep 

De training Eerste Hulp aan Kinderen is bestemd voor ouders, medewerkers van buurtcentra, opvangcentra voor baby's en kinderen, taxichauffeurs en mensen die in 

attractieparken werkzaam zijn.

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 15 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De nadruk van deze opleiding ligt op de praktische levensreddende handelingen bij kinderen, zoals o.a.: 

- vaststellen van het bewustzijnsniveau;

- controleren van de ademhaling;

- reanimeren met de AED;

- stelpen van ernstige bloedingen;

- herkennen van diverse ziektebeelden;

- en nog veel meer.

 

Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of bij minimaal 8 personen op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt 2 dagen en wordt afgesloten met een examen. De herhalingscursus duurt 1 dag en heeft en wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur.


Materialen

Het boek Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

 

Geldigheid

Het diploma Eerste Hulp aan Kinderen is 2 jaar geldig. Ieder jaar dient men een herhalingsdag te volgen. 

 

Instroomniveau 

Er is geen specifieke vooropleiding nodig om de Eerste Hulp aan Kinderen opleiding te volgen. Om de herhalingscursus EHaK te mogen volgen, dient men in het bezit te zijn van een EHaK diploma.

 

Kosten van de opleiding

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 125,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch.

De kosten van de herhalingscursus bedragen € 100,= per persoon, exclusief 21% BTW.

Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.


Er is geen toekomst zonder opleiding.


Rosa Parks