Privacyreglement

 
Privacy
Bezemer Opleidingen begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Bezemer Opleidingen zorgvuldig om met deze informatie. Bezemer Opleidingen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bezemer Opleidingen heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Bezemer Opleidingen uit welke gegevens Bezemer Opleidingen van u nodig heeft en waarvoor Bezemer Opleidingen ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens
Bezemer Opleidingen slaat de persoonsgegevens die Bezemer Opleidingen van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Bezemer Opleidingen ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een offerte of als u telefonisch of per e-mail contact met Bezemer Opleidingen opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:
Ø  Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
Ø  Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
Ø  Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
Ø  Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens
Bezemer Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Ø  Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
Ø  Verzorging van de door u gekozen opleiding.
Ø  Analyses uitvoeren zodat Bezemer Opleidingen zijn dienstverlening kan verbeteren.
Ø  Advies geven over een te volgen opleiding.
Ø  U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
Ø  U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
Ø  Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting
Bezemer Opleidingen kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Bezemer Opleidingen wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Bezemer Opleidingen tot een minimum.
In sommige gevallen werkt Bezemer Opleidingen samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
Tot slot, het kan zijn dat Bezemer Opleidingen door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Bezemer Opleidingen deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Bezemer Opleidingen beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Bezemer Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Bezemer Opleidingen uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Bezemer Opleidingen de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. U kunt Bezemer Opleidingen vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Bezemer Opleidingen uw gegevens beperkt gebruikt. Bezemer Opleidingen kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan via de email contact op. Bezemer Opleidingen reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Bezemer Opleidingen eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Bezemer Opleidingen volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Bezemer Opleidingen u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Bezemer Opleidingen uw gegevens wel kan verwijderen.