VCA opleidingen

BVCA en VCA-VOL

Basisveiligheid VCA

Inleiding

In toenemende mate is er binnen bedrijven aandacht voor veiligheid en veilig werken. Door het volgen van de opleiding Basisveiligheid VCA kan het kennisniveau op het gebied van basisveiligheid van uitvoerend personeel worden verhoogd. Na het volgen van de opleiding is het personeel beter in staat de risico's in te schatten die aan het werk zijn verbonden.

 

Doelgroep 

De opleiding is bestemd voor werknemers op uitvoerend niveau.

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 10 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen: 

- Regelgeving en veiligheidsregels

- Veilig werken, overleg en inspecties

- Preventie

- Veiligheid op de werkplek

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Arbeidsmiddelen

- Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

- Gevaarlijke stoffen

- Elektriciteit

- Brand en explosie

- Ongevallen en noodsituaties

 

Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven. Dit kan in een zalencentrum of bij minimaal 8 personen op uw eigen locatie, gegeven worden. 

Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt één dag en wordt afgesloten met een examen.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 16.00 uur. Het examen begint om 16.00 uur en duurt maximaal 45 minuten.

 

Materialen

Het lesboek Basisveiligheid VCA van het NIBHV wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Basisveiligheid VCA.

 

Geldigheid

Het diploma Basisveiligheid VCA is 10 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Er is geen vooropleiding nodig om aan de opleiding Basisveiligheid VCA te mogen meedoen. Omdat het diploma 10 jaar geldig is, bestaat er geen herhalingscursus van. Om de kennis weer op niveau te krijgen, volgt men de opleidingscursus.

 

Kosten van de opleiding 

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 225,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

 

VCA Voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

 Inleiding

In toenemende mate is er binnen bedrijven aandacht voor veiligheid en veilig werken. Leidinggevenden op operationeel niveau dienen niet alleen op de hoogte te zijn 

van basisveiligheid, maar zij dienen ook hun medewerkers te motiveren hoe zij veilig kunnen werken.

 

Doelgroep 

VCA-Vol is bestemd voor werknemers op uitvoerend niveau.

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is minimaal 5 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding VCA-VOL omvat dezelfde onderwerpen als BVCA, maar uitgebreider: 

- Regelgeving en veiligheidsregels

- Veilig werken, overleg en inspecties

- Preventie

- Veiligheid op de werkplek

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Arbeidsmiddelen

- Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

- Gevaarlijke stoffen

- Elektriciteit

- Brand en explosie

- Ongevallen en noodsituaties

 

Locatie

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of bij minimaal 5 personen op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt één dag en wordt 's avonds om 19.00 uur afgesloten met een examen.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 21.00 uur. Het examen begint om 19.00 uur en duurt maximaal 90 minuten.

 

Materialen

Het lesboek VCA VOL van het NIBHV wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Bij voldoende score bij het examen ontvangt men het diploma VCA VOL.

 

Geldigheid

Het diploma VCA-VOL is 10 jaar geldig.

 

Instroomniveau

Er is geen vooropleiding nodig om aan de opleiding VCA VOL te mogen meedoen. Omdat het diploma 10 jaar geldig is, bestaat er geen herhalingscursus van. Om de kennis weer op niveau te krijgen, volgt men de opleidingscursus.

 

Kosten van de opleiding

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 295,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

Buitenwacht

Inleiding

Vanuit de overheid worden bedrijven verplicht om permanent toezicht te  houden bij gevaarlijke werkzaamheden. Indien er werkzaamheden in een besloten ruimte uitgevoerd moeten worden, dient er buiten de besloten ruimte een veiligheidsman/ -vrouw te staan. Deze persoon houdt de veiligheid in de gaten en mag onder geen beding de ruimte betreden. De termen die voor deze functie gebruikt worden zijn verschillend, namelijk mangatwacht, brandwacht, luikenwacht. Er zijn verschillen in functie, maar de opleiding is hetzelfde

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 8 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen: 

 

Theorie:

- Algemeen (basisbegrippen);

- Wetgeving (Arbowet);

- Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico's, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie);

 

Praktijk:

- Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen;

- Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen);

- Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole);

- Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten.

 

Locatie

De training wordt het gehele jaar door gegeven op een gecertificeerde locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt twee dagen, één dag theorie en een deel praktijk en één dag praktijk met 's middags het examen. De herhalingscursus duurt één dag en wordt afgesloten met een examen.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur.

 

Materialen

Het boek Buitenwacht van Bezemer Opleidingen wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Bij voldoende score voor het theorie en het praktijkexamen ontvangt men het diploma Buitenwacht van het examenbureau namens het VCA.

 

Geldigheid

Het diploma is 3 jaar geldig.

 

Instroomniveau

Om aan de opleiding Buitenwacht te mogen meedoen moet men minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig VCA diploma (B-VCA, VCA-VOL, VCU-VIL).

 

Kosten van de opleiding

De kosten van de opleidingscursus bedragen € 250,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch. De kosten van de herhalingscursus bedragen
€ 225,= per persoon, exclusief 21% BTW. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief.

Gasmeten (Ex-Ox-Tox)

Inleiding

Wanneer er gewerkt moet worden in een ruimte waar normaal geen mensen zijn, kan de samenstelling van de lucht anders (lees gevaarlijk) zijn voor de personen die naar binnen willen. Daarom moet men de luchtsamenstelling gaan meten. Om deze gasmeting uit te kunnen voeren, moet er een opleiding gasmeten gevolgd worden.

 

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en de meetgegevens interpreteren.

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 10 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen: 

 

Theorie
- Gasmeten algemeen

- Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart);

- Wetgeving (wettelijke bepalingen);

- Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico's);

- Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur).

 

Theorie Meetopdrachten

- Multigasmeter TOX (PID);

- TOX (gasmeetbuisje)

- Elk onderwerp bevat een scenario en een meetopdracht. Het gaat in alle gevallen om een werkplek in een fabriek of installatie.

 

Praktijk

- 6 meetopdrachten uitvoeren;

- Voorgeschreven meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen;

- De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen.

                                                Locatie 

De training wordt het gehele jaar door gegeven in een zalencentrum of bij minimaal 8 en maximaal 10 personen op uw eigen locatie. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

Voor medewerkers zonder gerichte vakopleiding 3 dagen bij maximaal 10 cursisten. Op dag 1 en 2 wordt de lesstof besproken en geoefend, wordt met de meetapparatuur geoefend en worden er praktijkopdrachten uitgevoerd. Op dag 3 wordt in de ochtend de lesstof herhaald en in de middag volgt het examen.


Voor medewerkers met een aantoonbaar gerichte opleiding 2 dagen bij maximaal 10 cursisten. Op dag 1 wordt de lesstof besproken en geoefend, wordt met de meetapparatuur geoefend en worden er praktijkopdrachten uitgevoerd. Op dag 3 wordt in de ochtend de lesstof herhaald en in de middag volgt het examen.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur.

 

Materialen

Het boek Gasmeten van Bezemer Opleidingen wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Gasmeten van het examenbureau namens VCA.

 

Geldigheid

Het diploma Gasmeten is 3 jaar geldig.

 

Instroomniveau 

Om aan de opleiding Gasmeten te mogen mee doen, moet men minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig VCA diploma (B-VCA, VCA-VOL, VCU-VIL). Zie ook het onderdeel "Programma”.

 

Kosten van de opleiding 

De kosten van de opleidingscursus zonder gerichte vakopleiding bedragen € 400,= per persoon. De kosten van de opleidingscursus met gerichte vakopleiding bedragen € 300,= per persoon. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch. Neem voor de in-company cursus contact met mij op over het aantrekkelijke tarief. 

Werken met onafhankelijke adembescherming

Inleiding

Naast afhankelijke adembescherming (filtermaskers) bestaat ook onafhankelijke adembescherming. Bij onafhankelijke adembescherming wordt schone lucht toegevoerd, bijvoorbeeld uit cilinders (ademlucht) of met slangen van buiten (slangentoestel). Onafhankelijke adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen, omdat de bescherming niet afhankelijk is van filters en de verontreinigde omgevingslucht. Bij het werken met ademlucht wordt schone lucht uit kunststofcilinders via een mondstuk door de werknemer ingeademd. Nadeel hiervan is dat het gewicht van de flessen het werk ook fysiek wat zwaarder maakt. De schone lucht kan ook van buiten (de verontreinigde ruimte) worden gehaald. De werknemers ademen dan via een gelaatsstuk en een slang schone lucht in. Deze lucht wordt onder lichte overdruk van buiten gepompt.

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer nog 19 vol.% zuurstof bevat, maar die voor de gezondheid gevaarlijke stoffen kan bevatten, welke via de longen ingeademd kunnen worden.

 

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal 6 personen.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen: 

 

Theorie:

- Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties);

- Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen);

- Veiligheid (veiligheidsregels);

- Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik).

 

Praktijk:

- Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik);

- Uitvoering: ademluchttoestel (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, controle restdruk, afleggen van het toestel);

- Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheidseisen hygiëneregels, gereed maken voor gebruik);

- Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen).

 

Locatie

De training wordt het gehele jaar door gegeven. Omdat er eisen gesteld worden aan de locatie door VCA Infra wordt de opleiding gegeven in een erkend opleidingscentrum. Kijk voor de juiste datums in de agenda.

 

Programma

De opleidingscursus duurt één dag. In de ochtend wordt de lesstof besproken en geoefend met de adembeschermingsapparatuur en voert men praktijkopdrachten uit. In de middag wordt het praktijkexamen afgenomen. Voor de herhaling wordt ook één dag aangehouden.

 

Lestijden

De lestijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur.

 

Materialen

Het boek Werken met onafhankelijke adembescherming van Bezemer Opleidingen wordt gebruikt als lesmateriaal.

 

Certificering

Het diploma Werken met onafhankelijke adembescherming van het examenbureau namens het VCA.

 

Geldigheid

Het diploma Werken met onafhankelijke adembescherming is 3 jaar geldig.

 

Instroomniveau

Om aan de opleiding Adembescherming te mogen mee doen, moet men minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig VCA diploma (B-VCA, VCA-VOL, VCU-VIL). Tevens dient men medisch geschikt te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in  combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.

 

Kosten van de opleiding 

De kosten van de cursus bedragen € 250,= per persoon, exclusief 21% BTW, maar inclusief lesmateriaal, inschrijf- en examenkosten, koffie, thee en lunch.Er bestaat niet zoiets als totale veiligheid, alleen variërende niveaus van onveiligheid.

Salman Rushdie